FAQ

TREBA LI GOST PRIJE PUTOVANJA KONTAKTIRATI VLASNIKA OBJEKTA?

Napominjemo da ostvarenje direktnog kontakta sa Vašim domaćinom prije početka ljetovanja nije Vaša obveza već mogućnost koja Vam stoji na raspolaganju.

Prikaži sve...

KADA GOST DOBIVA INFORMACIJE O VLASNIKU I ADRESI REZERVIRANOG OBJEKTA?

    Agencija se obvezuje odmah nakon što uplaćena sredstva stignu na račun, odnosno odmah po odobrenoj autorizaciji naručiteljeve kreditne kartice, proslijediti uplatitelju e-mailom sve bitne informacije o... Prikaži sve...


KADA GOST DOBIVA VAUČER?

 

Nakon što uplaćena akontacija stigne na naš račun ili nakon autorizacije transakcije izvršene kreditnom karticom poslat ćemo na Vašu e-mail adresu voucher.

Prikaži sve...


OSIGURANJE

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA TURISTIČKIH PUTOVANJA

 

Predmet osiguranja je sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ugovorna odgovornost osiguranika za štete koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim... Prikaži sve...


Hrvatska turistička zajednica

Allianz Hrvatska

Udruženje hrvatskih putničkih agencija

img
Favoriti
img
Da sačuvate smeštaj među favoritima, morate da se ili registrujete